Znaleziono 43 artykuły

Bronisław Gubrynowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznany urywek z Kaz. Brodzińskiego "Wspomnienia mojej młodości" Bronisław Gubrynowicz s. 74-83
Z młodych lat Kazimierza Brodzińskiego : (pobyt w Sulikowie w r. 1814) Bronisław Gubrynowicz s. 82-94
Autografy Juliusza Słowackiego Bronisław Gubrynowicz s. 98-102
Z nieznanych autografów K. Brodzińskiego Bronisław Gubrynowicz s. 100-104
Pokłosie naukowe stulecia "Ossolineum" Józef Skoczek Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Fischer (aut. dzieła rec.) Bronisław Gubrynowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mańkowski (aut. dzieła rec.) Władysław Tadeusz Wisłocki (aut. dzieła rec.) s. 132-139
"Jan Majorkiewicz : 1820-1847. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci", Warszawa 1917 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz s. 134-135
"Wolność druku w Królestwie kongresowem 1815-1830", Natalia Gąsiorowska, Warszawa 1916 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Natalia Gąsiorowska (aut. dzieła rec.) s. 135-138
Krasińsciana Bronisław Gubrynowicz s. 136-138
"Brodzińskiego Kazimierza Wspomnienia mojej młodości i inne urywki autobiograficzne", wyd. i wstępem opatrzył Józef Tretiak, Kraków 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 169
"Wspomnienia mojej młodości i inne pisma autobiograficzne", Kazimierz Brodziński, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Aleksander Łucki, Kraków [1928] ; "Mowy i pisma patriotyczne oraz O powołaniu i obowiązkach młodzieży akademickiej", Kazimierz Brodziński, oprac. Ignacy Chrzanowski, Kraków [1926] : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Silva Rerum. Miesięcznik Towarzystwa miłośników książki w Krakowie", t. I-III, 1925-1927 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz s. 182-184
Z nieznanej korespondencji K. Brodzińskiego Bronisław Gubrynowicz s. 186-189
Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta. I. Pojęcie i definicya romansu w XVIII. wieku - tłumaczenia i tłumacze Bronisław Gubrynowicz s. 192-215
Z nieznanej puścizny Mieczysława Romanowskiego Bronisław Gubrynowicz s. 231-241
Z nieznanych rękopisów po Słowackim Bronisław Gubrynowicz s. 234-244
Wiersz o Kościuszce J. U. Niemcewicza Bronisław Gubrynowicz s. 286-287
Garść szczegółów do biografji i twórczości K. Brodzińskiego Bronisław Gubrynowicz s. 287-293
""Argenida" Wacława Potockiego w stosunku do swego oryginału", Władysław Bobek, Kraków 1929 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Władysław Bobek (aut. dzieła rec.) s. 296-298
"Początki wpływu Boileau'a w Polsce", Gabryel Korbut, Warszawa [1910] : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) s. 309-310
    Zacytuj
  • Udostępnij
Epizod z walki J. I. Kraszewskiego z H. Rzewuskim Bronisław Gubrynowicz s. 309-312
"Okruchy literackie : St. Konarski - Smutek Gabryeli - Kornel Ujejski - Ideały Asnyka - Album pani Kostrowickiej - O pierwszej powieści Sienkiewicza - Na wyspie", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 321-322
"Odprawa posłów greckich...", Jan Kochanowski : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 338-339
"Nieco o "Szachach" Jana Kochanowskiego", Juljan Krzyżanowski, Lublin 1930 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 345-347
"Józef Szujski jako poeta", Stanisław Tarnowski, Kraków 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 350-351
"Epos szlacheckie Kazimierza Brodzińskiego", Aleksander Łucki, Kraków 1913 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 363-364
Sprostowanie Bronisław Gubrynowicz s. 367
O nieznanych utworach W. Reklewskiego Bronisław Gubrynowicz s. 368-397
Z najnowszej literatury o Sienkiewiczu Bronisław Gubrynowicz s. 372-386
Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta : ciąg dalszy Bronisław Gubrynowicz s. 379-393
"Władysław Nehring. Wspomnienie pośmirtne", Ignacy Chrzanowski, Adam Babiaczyk, Warszawa 1909 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Adam Babiaczyk (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 389-390
Nieznane listy Kazimierza Brodzińskiego Bronisław Gubrynowicz s. 468-471
Do genezy "Dziewczęcia z Sącza" M. Romanowskiego Bronisław Gubrynowicz s. 487-503
"Juljusz Słowacki. Dzieje twórczości", T. I-III, Juljusz Kleiner, wyd. I : Warszawa 1919, 1920, 1923, wyd. II : Lwów 1923, wyd. III : Lwów 1925 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 490-510
"Pamiętnik", Juliusz Słowacki, Warszawa 1901 ; "Nieznane listy J. Sł.", podał Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", I, 1902 ; "Słowacki i Ujejski", Leopold Méyet, "Gazeta lwowska", 1901, nr 288-290 ; "Słowacki o Anhellim", Leopold Méyet, "Gazeta lwowska", 1902, nr 119-122 ; "Przegląd pism pośmiertnych J. Słowackiego", Jan Wilkosz, Kraków 1902 ; "Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1899", Wiktor Hahn, Lwów 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Leopold Méyet (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) Jan Wilkosz (aut. dzieła rec.) s. 491-494
Ś.p. Stanisław Dobrzycki : (30 III 1875 - 15 VII 1931) Bronisław Gubrynowicz s. 501-505
Ś.p. Aleksander Łucki : (21 VI 1885 - 13 IX 1931) Bronisław Gubrynowicz s. 505-508
Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta : (dokończenie pierwszego rozdziału) Bronisław Gubrynowicz s. 519-538
"Kazimierza Brodzińskiego Nieznane poezye", wyd. z rękopisów Aleksander Łucki, Kraków 1910 ; "Kazimierza Brodzińskiego Nieznane pisma prozą", wyd. z rękopisów Aleksander Łucki, Kraków 1910 ; "Młodość Kazimierza Brodzińskiego", Aleksander Łucki, Kraków 1910 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 549-556
Ś. p. Jan Czubek (12 maja 1849 - 15 lipca 1932) Bronisław Gubrynowicz s. 554-559
Do genezy "Jana z Tęczyna" J. U. Niemcewicza Bronisław Gubrynowicz s. 622-634
Fragmenty nieznanych tragedyj M. Romanowskiego Bronisław Gubrynowicz s. 625-631
"Teatr ludowy w dawnej Polsce", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1902 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 661-670
"Ksiądz Adam Stanisław Krasiński w "Anhellim", Wiktor Hahn, "Słowo polskie", 1903, nr 315-316 ; "Wincenty i Bonawentura Niemojowscy w "Anhellim", Wiktor Hahn, Lwów 1903 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 688