Znaleziono 4 artykuły

Ireneusz Guszpit

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
"Partytura słowna >>Apocalypsis cum figuris<< Jerzego Grotowskiego", Ireneusz Guszpit, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Ireneusz Guszpit (aut. dzieła rec.) s. 160
"Ewolucja >>Apocalypsis cum figuris<<", Ireneusz Guszpit, "Dialog" nr 3 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Ireneusz Guszpit (aut. dzieła rec.) s. 254
"Juliusza Osterwy parafraza >>Antygony<<", Ireneusz Guszpit, "Acta Universitatis Wrarislaviensis" Nr 418. Prace Literackie XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Mar. P. Ireneusz Guszpit (aut. dzieła rec.) s. 256