Znaleziono 2 artykuły

Emilia Gutowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Demonologia alegoryczna? : Uwagi na marginesie hieronimowego komentarza do 34 rozdz. Księgi Izajasza Emilia Gutowska s. 67-78
Piąta księga objawień niebieskich zwana Księgą Pytań św. Brygida Szwedzka Emilia Gutowska (aut. dzieła rec.) Adam Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 127-153