Znaleziono 10 artykułów

Romuald Wiesław Gutt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój nauk medycznych w Polsce w latach 1919-1951 Romuald Wiesław Gutt s. 87-132
Historyczny aspekt choroby społecznej : próba oceny syderopenii jawnej i utajonej w ciągu ostatnich 150 lat Romuald Wiesław Gutt s. 103-121
"Pictures from the past of the healing artis. Semmelweis Medical Historical Museum, Library and Archives", Jósef Antall, Budapest 1972 : [recenzja] Romuald Wiesław Gutt Jósef Antall (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Wybrane zagadnienia z historii medycyny", Romuald Wiesław Gutt, Szczecin 1979 : [recenzja] Teresa Ostrowska Romuald Wiesław Gutt (aut. dzieła rec.) s. 243
O nieprzemijającej wartości niektórych medycznych wypowiedzi Michaela de Montaigne Romuald Wiesław Gutt s. 275-302
"Historia Universal de la Medicina", Tom I-VI, Pedro Lain Entralgo, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Mexico-Caracas-Bogota-Quito-Santiago de Chile-Rio de Janeiro 1972-1974 : [recenzja] Romuald Wiesław Gutt Pedro Lain Entralgo (aut. dzieła rec.) s. 342-345
"Rozwój myśli lekarskiej. Wzloty i upadki", Romuald Wiesław Gutt, Szczecin 1987 : [recenzja] Teresa Ostrowska Romuald Wiesław Gutt (aut. dzieła rec.) s. 384-385
Problematyka medyczna a obyczajowość staropolska Romuald Wiesław Gutt Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 575-578
"Nauki tajemne w Polsce w dobie Odrodzenia", Roman Bugaj, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 : [recenzja] Romuald Wiesław Gutt Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 793-795
"Krótki zarys dziejów nauki o krwi", Romuald Wiesław Gutt, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Romuald Wiesław Gutt (aut. dzieła rec.) s. 821-822