Znaleziono 3 artykuły

Hilary Gwóźdź

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia jurysdykcji kanonicznej w diecezji katowickiej w latach 1939-1945 Hilary Gwóźdź s. 27-33
Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921) Hilary Gwóźdź s. 171-230
"Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939 — 1945 tzw. okręgi Rzeszy : Gdańsk—Prusy Zachodnie, Kraj Warty i regencja katowicka", J. Sziling, Poznań 1970 : [recenzja] Hilary Gwóźdź Franciszek Maroń J. Sziling (aut. dzieła rec.) s. 326-358