Znaleziono 17 artykułów

Jolanta Gwioździk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jolanta Gwioździk Mariusz Pacha s. 7-8
Od Redakcji Jolanta Gwioździk s. 9-12
Od Redakcji Jolanta Gwioździk Janusz Iskra s. 9-12
Od Redakcji Jolanta Gwioździk s. 9-11
O współczesnej bibliotece, jej zbiorach i czytelnikach... Jolanta Gwioździk s. 9-10
O sztuce książki... Jolanta Gwioździk s. 9-26
Od Redakcji Jolanta Gwioździk Bogumiła Urban s. 9-12
O stowarzyszeniach bibliotekarzy... Jolanta Gwioździk s. 9-11
Druki z 1. połowy XVI w. z kolekcji Zygmunta Czarneckiego w zbiorach lwowskich Jolanta Gwioździk s. 70-83
II Konferencja Naukowa "Lublin a książka - centrum i peryferie", (Lublin, 5-6 listopada 2009 roku) Jolanta Gwioździk s. 97-100
"Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie", Jolanta Gwioździk, Edward Różycki, Warszawa 2008 : [recenzja] Agnieszka Bajor Jolanta Gwioździk (aut. dzieła rec.) Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 113-117
Krajowy Kongres Kultury Książki, (Katowice, 24-26 października 2012 roku) Jolanta Gwioździk s. 116-123
"Narodziny książki", Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, Warszawa 2014 : recenzja] Jolanta Gwioździk Lucien Febvre (aut. dzieła rec.) Henri-Jean Martin (aut. dzieła rec.) s. 157-163
"The book : a global history", red. Michael F. Suarez, H.R. Woudhuysen, Oxford 2013 : [recenzja] Jolanta Gwioździk Michael F. Suarez (aut. dzieła rec.) H. R. Woudhuysen (aut. dzieła rec.) s. 164-168
Źródła do dziejów książki w archiwach żeńskich klasztorów kontemplacyjnych XVI-XVIII w. : zarys problematyki Jolanta Gwioździk s. 202-209
"Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie", Jolanta Gwioździk, Edward Różycki, Warszawa 2008 : [recenzja] Bernardeta Iwańska-Cieślik Jolanta Gwioździk (aut. dzieła rec.) Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku", Jolanta Gwioździk, Katowice 2015 : [recenzja] Edyta Pluta Jolanta Gwioździk (aut. dzieła rec.) s. 328-331