Znaleziono 8 artykułów

Dariusz Gzyra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zwierzęta w reklamie mięsa Dariusz Gzyra s. 8-19
Problem zwierząt : jak postrzegamy i jak traktujemy zwierzęta? Dariusz Gzyra s. 9-24
Wprowadzenie Justyna Tymieniecka -Suchanek Dariusz Gzyra s. 9-10
Problem dopuszczalności stosowania przemocy w obronie zwierząt w teorii praw zwierząt Toma Regana Dariusz Gzyra s. 71-82
Podmiototwórczy potencjał intersubiektywności międzygatun- kowej Dariusz Gzyra s. 179-190
Zwierzęta pozaludzkie jako podmioty polityki Koncepcja "zoopolis" i jej krytyka Dariusz Gzyra s. 253-262
Człowiek, zwierzęta i moralność Anita Ganowicz‑Bączyk Dominika Dzwonkowska (aut. dzieła rec.) Dariusz Gzyra (aut. dzieła rec.) Michał Latawiec (aut. dzieła rec.) Jacek Lejman (aut. dzieła rec.) Mirosław Twardowski (aut. dzieła rec.) Justyna Tymieniecka‑Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 265-281
Od teorii etycznej do politycznej Dariusz Gzyra Sue Donaldson (aut. dzieła rec.) Will Kymlicka (aut. dzieła rec.) s. 327-328