Znaleziono 6 artykułów

Czesław Hadamik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ślady osad służebnych w okolicach Kielc Czesław Hadamik s. 11-29
Bukówka-Zapniów, st. 1, gm. Pawłów, woj. świętokrzyskie, AZP 83-68 Czesław Hadamik s. 17-18
Bukówka-Zapniów, st. 1, gm. Pawłów, woj. kieleckie, AZP 83-68/35 Czesław Hadamik s. 31-32
Wiślica, palatium, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 96-63 Waldemar Gliński Jerzy Gąssowski Czesław Hadamik Jacek Koj Izabela Mianowska Zbigniew Pianowski Piotr Stachurski Agnieszka Tomaszewska Andrzej Tomaszewski Zygmunt Świechowski s. 223-225
Drugi etap badań archeologicznych w obrębie pobenedyktyńskiego klasztoru Świętego Krzyża na Łyścu w 2013 r.: wirydarz wschodni. Wstępne wnioski i interpretacje Czesław Hadamik s. 323-334
Pierwszy etap badań archeologicznych w obrębie pobenedyktyńskiego klasztoru Świętego Krzyża na Łyścu w 2013 r. : wstępne wnioski i interpretacje Czesław Hadamik s. 434-439