Znaleziono 6 artykułów

Alicja Hadryś-Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie – studia przypadków Alicja Hadryś-Nowak s. 23-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty psychologiczne w procesie sukcesji polskich przedsiębiorstw rodzinnych Alicja Hadryś-Nowak Adrianna Lewandowska s. 43-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych Alicja Hadryś-Nowak s. 91-99
Kobieca sukcesja – analiza porównawcza sytuacji kobiet w sukcesji w wybranych krajach świata Alicja Hadryś-Nowak s. 95-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kobiety w przedsiębiorstwach rodzinnych – przegląd literatury Alicja Hadryś-Nowak s. 111-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ czynników rodzinności na postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego przez interesariuszy zewnętrznych w świetle badań własnych Alicja Hadryś-Nowak Adrianna Lewandowska s. 173-185
  Zacytuj
 • Udostępnij