Znaleziono 9 artykułów

Jacek Hadryś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cnota wiary w życiu i posłudze Matki Teresy z Kalkuty Jacek Hadryś s. 29-42
Życie modlitewne Teresy z Los Andes w świetle jej "Dziennika" i "Listów" Jacek Hadryś s. 31-49
Radykalizm w życiu i posłudze św. proboszcza z Ars Jacek Hadryś s. 55-72
Maryja doskonale zjednoczona z Chrystusem Jacek Hadryś s. 85-97
Eklezjalny wymiar duchowości maryjnej Jacek Hadryś s. 116-127
Maryja w duchowości kapłańskiej w nauczaniu Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego Jacek Hadryś s. 152-163
Praca nad sobą a apostolskie zaangażowanie w świetle ascetycznego nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego Jacek Hadryś s. 159-173
Eucharystia i Maryja w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Jacek Hadryś s. 182-195
W maryjnej szkole służby Teofil Siudy Jacek Hadryś (aut. dzieła rec.) s. 296-298