Znaleziono 6 artykułów

Oskar Halecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wcielenie i wznowienie państwa litewskiego przez Polskę. (1386-1401) Oskar Halecki s. 1-77
Protestantyzm na Wawelu Oskar Halecki s. 188-197
Od Polski piastowskiej do jagiellońskiej : uwagi na tle spuścizny naukowej ś. p. Stanisława Smolki Oskar Halecki s. 222-238
Sejm obozowy szlachty litewskiej pod Witebskiem 1562 r. i jego petycya o unię z Polską. (Przyczynek do dziejów parlamentaryzmu litewskiego i genezy unii lubelskiej) Oskar Halecki s. 320-352
Zagadnienia kulturalne w dziejach Unji Jagiellońskiej Oskar Halecki s. 396-408
Rome et Byzance au temps du grand schisme d'Occident Oskar Halecki s. 477-532