Znaleziono 8 artykułów

Kwiryna Handke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skrzydła - wyraz i nośnik symboli w tekstach Stefana Żeromskiego Kwiryna Handke s. 5-27
Relacje: człowiek - świat zwierząt w porównaniach występujących w tekstach Stefana Żeromskiego Kwiryna Handke s. 5-18
Pole semantyczne barw zieleni w twórczości Stefana Żeromskiego Kwiryna Handke s. 7-31
Ciągłość i cezury w życiu wyrazów : eksperyment warsztatowy Kwiryna Handke s. 7-36
Życiowe losy pisarzy wpisane w językową kreację ich dzieł Kwiryna Handke s. 11-24
Zakłócenia w komunikacji językowej w dzisiejszej Polsce Kwiryna Handke s. 13-27
"Polszczyzna Stefana Żeromskiego", Kwiryna Handke, Warszawa 2012 : [recenzja] Adrianna Seniów Kwiryna Handke (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Socjologia języka", Kwiryna Handke, Warszawa 2008 : [recenzja] Joanna Szadura Kwiryna Handke (aut. dzieła rec.) s. 361