Znaleziono 4 artykuły

Paweł Hanus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku Zbigniew Gałuszka Paweł Hanus s. 13-19
Etyka zawodowa w wykonawstwie geodezyjnym Bożena Draszek Paweł Hanus s. 19-25
Granice prawne w podziałach nieruchomości Paweł Hanus s. 35-41
Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych do prac zlokalizowanych na skraju arkusza Agnieszka Bieda Paweł Hanus s. 381-396