Znaleziono 7 artykułów

Mirosława Hanusiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Barokowy komplement Mirosława Hanusiewicz s. 7-22
    Zacytuj
  • Udostępnij
Miłość i śmierć : o niektórych kliszach wyobraźni erotycznej w poezji staropolskiej Mirosława Hanusiewicz s. 60-73
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wobec tajemnicy słowa : XVI-wieczne pytania o wartość poznawczą i estetyczną "przyrodzonej" mowy Mirosława Hanusiewicz s. 105-117
"Świat podzielony : o poezji Sebastiana Grabowieckiego", Mirosława Hanusiewicz, Lublin 1994 : [recenzja] Piotr Urbański Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 115-119
"Literatura polskiego baroku : w kręgu idei [Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993]", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego, indeks nazwisk zestawił Dariusz Chemperek, Lublin 1995 : [recenzja] Beata Cieszyńska Dariusz Chemperek (aut. dzieła rec.) Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 131-138
"Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku", Mirosława Hanusiewicz, Lublin 1998 : [recenzja] Antoni Czyż Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Pięć stopni miłości : o wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej", Mirosława Hanusiewicz, Warszawa 2004 : [recenzja] Estera Lasocińska Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 232-238