Znaleziono 22 artykuły

Stanisław Haręzga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Droga Słowa Bożego od jego zrozumienia do inkulturacji Stanisław Haręzga s. 7-28
Małżeństwo Maryi i Józefa Stanisław Haręzga s. 11-20
Droga Maryi w Duchu Świętym w świetle Nowego Testamentu Stanisław Haręzga s. 11-22
Zwiastowanie : przymierze miłości z Bogiem (Łk 1, 26-38) Stanisław Haręzga s. 11-21
Dziewictwo Маryi w Nowym Testamencie Stanisław Haręzga s. 11-26
Maryja we wspólnocie pierwszych uczniów Jezusa (Dz 1, 13-14; 2, 1. 42) Stanisław Haręzga s. 20-33
Podstawy biblijne wniebowzięcia Maryi w Nowym Testamencie Stanisław Haręzga s. 22-40
Biblijne podstawy duchowego macierzyństwa Maryi Stanisław Haręzga s. 23-34
Eklezjotwórcza funkcja Słowa Bożego według Dz 3,22-23 Stanisław Haręzga s. 29-38
Ożywienie praktyki lectio divina we współczesnym Kościele Stanisław Haręzga s. 45-69
Istota ewangelizacji w świetle orędzia 1Tm 1, 12-17 Stanisław Haręzga s. 57-69
Formuła "Bóg jest miłością" w 1 J 4,8.16 i jej recepcja w pierwszej encyklice Benedykta XVI Stanisław Haręzga s. 63-79
W obronie Słowa Bożego : krytyczne uwagi na temat projektu końcowego dokumentu II Polskiego Synodu Plenarnego pod tytułem "Posługa słowa" Stanisław Haręzga s. 97-104
"Będziemy do Niego podobni" - nadzieja chrześcijan według 1 J 3,1-3 Stanisław Haręzga s. 121-134
Bóg Maryi w świetle hymnu "Magnificat" (Łk 1, 46b-55) Stanisław Haręzga s. 132-146
V Międzynarodowy Kurs Formacyjny dla Wychowawców Seminariów Duchownych, Casale Corte Cerro, 1 VII-6 VIII 1995 Stanisław Haręzga s. 167-171
Rola Pisma Świętego w Kościele według 2 Tm 3,14-17 Stanisław Haręzga s. 169-177
"Jezus naszym Zbawicielem. Medytacje biblijne (Łk 4,1-5,11)", Stanisław Haręzga, Kielce 1997 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stanisław Haręzga (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Jezus i Jego uczniowie : model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka", Stanisław Haręzga, Lublin 2006 : [recenzja] Stanisław Ormanty Stanisław Haręzga (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Biblia w ręku ateisty", Helena Eilstein, Warszawa 2006 : [recenzja] Stanisław Haręzga Helena Eilstein (aut. dzieła rec.) s. 227-234
"Jezus i jego uczniowie : model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka", Stanisław Haręzga, Lublin 2006 : [recenzja] Roman Bartnicki Stanisław Haręzga s. 227-230
"Psałterz według Serca Bożego. Materiały sympozjum naukowego poświęconego Słudze Bożemu ks. Janowi Balickiemu (10-11 marca 1993)", pod red. Stanisława Haręzgi, Przemyśl : [recenzja] Stanisław Haręzga Władysław Jagustyn s. 257-258