Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Grzegorz Harla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postępowanie przed Urzędem Antymonopolowym : (wybrane zagadnienia) Andrzej Grzegorz Harla s. 16-20
Sprawy podlegające mediacji przed sądem administracyjnym Andrzej Grzegorz Harla s. 21-24
Postępowanie sądowe w sprawach antymonopolowych Andrzej Grzegorz Harla s. 31-41
Uprawnienie prokuratora do wszczęcia postępowania sądowego w sprawie cywilnej (art. 7 k.p.c.) : uwagi de lege lata i de lege ferenda Andrzej Grzegorz Harla s. 35-37
Zdolność upadłościowa w świetle noweli z dnia 24 lutego 1990 r. Andrzej Grzegorz Harla s. 38-41
Ważność umowy zawartej z osobą fizyczną, która przy zawarciu umowy podała się za kogoś innego Andrzej Grzegorz Harla s. 54-62