Znaleziono 13 artykułów

Jerzy Hauziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sylwetka JM Rektora śp. prof. dr hab. Stefana Rudnika przedstawiona przez Dyrektora Instytutu Historii prof. dr hab. Jerzego Hauzińskiego na pożegnaniu zmarłego 25 listopada 1996 roku Jerzy Hauziński s. 3-5
Al-Afszin - na ile zdrajca? : o partykularyzmie w kalifacie wczesnych Abbasydów raz jeszcze Jerzy Hauzinski s. 9-19
Od narracji zmitologizowanej do interpretacji semiotycznej : piśmiennictwo o krucjatach w ujęciu źródłowym i historiograficznym Jerzy Hauziński s. 19-38
Aspekty doktrynalne konceptu "Świętego Cesarstwa" (część I) Jerzy Hauziński s. 39-56
Outlook on the golden age in The History Of Sicily Jerzy Hauziński s. 59-69
"Muzułmańska sekta asasynów w piśmienictwie wieków średnich", Jerzy Hauziński, Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Hauziński (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Polityka orientala Fryderyka II Hohenstaufa", Jerzy Hauziński, Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Hauziński (aut. dzieła rec.) s. 182
Papiestwo w X wieku Jerzy Hauziński s. 225-238
O domniemanych próbach konwersji asasynów na chrześcijaństwo w świetle relacji Wilhelma z Tyru Jerzy Hauziński s. 243-253
Feudalizm indyjsko-muzułmański w średniowieczu : teksty źródłowe Jerzy Hauziński s. 263-274
In memoriam Zenon Kopański 1937-2011 Jerzy Hauziński s. 326-327
"The Assasins : a radical sect in Islam", Bernard Lewis, London 1967 : [recenzja] Jerzy Hauziński Bernard Lewis (aut. dzieła rec.) s. 331-332
Legenda o zniszczeniu biblioteki aleksandryjskiej przez Arabów w VII wieku Jerzy Hauziński s. 639-654