Znaleziono 4 artykuły

Roman Heck

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prokop Veliký", J. Macek, Praga 1953 : [recenzja] Roman Heck J. Macek (aut. dzieła rec.) s. 417-420
"Studia nad położeniem ekonomicznym ludności wiejskiej na Śląsku w XVI w.", Roman Heck, Wrocław 1959 : [recenzja] Antoni Mączak Roman Heck (aut. dzieła rec.) s. 435-438
"Husitské vojenstvi", J. Durdik, Praga 1954 : [recenzja] Roman Heck J. Durdik (aut. dzieła rec.) s. 560-565
"Historia powszechna XIV-XV w. : wybór tekstów" oprac. M. Małowist przy udziale B. Geremka i A. Wyrobisza, Warszawa 1954 ; "Polska w okresie monarchii stanowej 1346-1454 : wybór tekstów" oprac. R. Heck, Warszawa 1955 : [recenzja] Ewa Maleczyńska Roman Heck (aut. dzieła rec.) Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 591-593