Znaleziono 2 artykuły

Jan Hellwig

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ryszarda Wroczyńskiego (1909-1987) wkład do historii wychowania : w dziesiątą rocznicę śmierci Jan Hellwig s. 84-93
Białe plamy w najnowszej historii wychowania : z prac sekcji historii wychowania podczas obrad I Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego : 10-12.02.1993, Warszawa Rembertów, Akademia Obrony Narodowej Jan Hellwig s. 90-92