Znaleziono 2 artykuły

Joanna Hensel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Burżuazja warszawska drugiej połowy XIX wieku w świetle akt notarialnych", Joanna Hensel, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Joanna Hensel (aut. dzieła rec.) s. 434
"Metody i wyniki. Z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa polskiego", pod red. Stanisława Kalabińskiego przy współudziale Joanny Hensel i Ireny Rychlikowej, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Joanna Hensel (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) Irena Rychlikowa (aut. dzieła rec.) s. 595-596