Znaleziono 6 artykułów

Michał Herman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Skazane na zagładę", Roman Hrabar, Katowice 1989 : [recenzja] Michał Herman Roman Hrabar (aut. dzieła rec.) s. 73-75
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1988 r., I KR 60 Michał Herman s. 82-86
Niektóre aspekty działania międzynarodowego instytutu prawa humanitarnego Michał Herman s. 86-92
25 lat dialogu : sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu w San Remo poświęconego różnym aspektom międzynarodowego prawa humanitarnego, prawom człowieka i prawom uchodźców na świecie - stan obecny i perspektywy Michał Herman s. 159-169
Sprawozdanie z obrad XIX Okrągłego Stołu w San Remo nt. "Współczesnych Problemów Międzynarodowego Prawa Humanitarnego" Michał Herman s. 170-176
Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium, poświęconego instytucji ombudsmana i innym narodowym instytucjom praw człowieka Michał Herman s. 180-187