Znaleziono 5 artykułów

Alois Hermann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naród i rewolucja w w polskiej literaturze romantycznej Alois Hermann Barbara Ermlich (tłum.) s. 57-66
"Naród i rewolucja w polskiej literaturze romantycznej", Alois Hermann, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 128
"Bauer und Bauernklasse in der Gestaltung der Literatur der VR Polen. /Nurt chłopski w polskiej literaturze współczesnej Dietrich Scholze Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 261
"Zum Leipziger Aufenthalt von Samuel Bogumił Linde. /O okresie lipskim Samuela Bogumiła Lindego Dietrich Scholze Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 261
"Zur Aufnahme und Wirkung der Übertragungen des >>Pan Tadeusz<< in deutscher Sprache. /O recepcji i funkcji niemieckich przekładów >>Pana Tadeusza<< Dietrich Scholze Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 263