Znaleziono 6 artykułów

Jacek Hertel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przezwiska Piastów wrocławskich i legnicko-brzeskich w średniowieczu : z badań nad antroponomastyką historyczną Jacek Hertel s. 37-51
Postawy społeczne Polaka średniowiecznego w świetle kronik mistrza Wincentego i Wielkopolskiej Jacek Hertel s. 51-80
Przezwiska Piastów w średniowieczu : z badań nad antroponomastyką historyczną Jacek Hertel s. 151-180
Czy Wojciech to Adalbert? : (problem zamiennej używalności tych imion w Polsce średniowiecznej) Jacek Hertel s. 267-296
"La femme dans les civilisations des Xe-XIIIe siècle, Actes colloque tenu à Poitiers les 23-25 septembre 1976", "Cahiers de civilisation médiévale", t. XX, 1977, fasc. 2-3 : [recenzja] Jacek Hertel s. 586-589
"Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu", Jacek Hertel, Poznań 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jacek Hertel (aut. dzieła rec.) s. 632-633