Znaleziono 5 artykułów

Paweł Hertz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Krasiński i Reeve", Paweł Hertz, "Twórczość" nr 5 (1979) : [recenzja] Jerzy Snopek Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) s. 153
Tołstoj - realista, Tołstoj - metafizyk? Maria Cymborska-Leboda Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) s. 163-167
"Opis podróży z Paryża do Jerozolimy", François-René de Chateaubriand, na osnowie tł. Franciszka Salezego Dmochowskiego przygotował., wg oryg. uzupełnił i notami opatrzył Paweł Hertz, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński François-René de Chateaubriand (aut. dzieła rec.) Franciszek Salezy Dmochowski (aut. dzieła rec.) Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku", ułożył Paweł Hertz i Władysław Kopaliński, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 912 : [recenzja] Andrzej Biernacki Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) Władysław Kopaliński (aut. dzieła rec.) s. 383-390
„Wędrówki po Włoszech. T. 1-2”, Ferdynad Gregorovius, tł. Tadeusz Zabłudowski, przypisy Paweł Hertz, Warszawa 1990 : [recenzja] Rafał Karpiński Ferdynad Gregorovius (aut. dzieła rec.) Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Zabłudowski (aut. dzieła rec.) s. 550-551