Znaleziono 7 artykułów

Ivan Hlavaček

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Protocullum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379-1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensum factae", edi Ivan Hlavaček et Zděnka Hlediková, Praha 1973 : [recenzja] Roman Nir Ivan Hlavaček (aut. dzieła rec.) Zděnka Hlediková (aut. dzieła rec.) s. 123-125
Zur zeitgenossischen Terminologie der diplomatischen Schriftstiicke des bohmischen Mittelalters I. (bis in die Mitte des 13. Jh.) Ivan Hlavacek s. 137-146
"Pomocné vĕdy historické a jejich místo mezi historickými obory", red. Ivan Hlaváček, Zdenĕk Hojda, Praha 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) Zdenĕk Hojda (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Knihy a knihovny v českém středoveku : (Studie k jejich dĕjinám do husitství)", Ivan Hlaváček, Praha 2005 : [recenzja] Piotr Kardyś Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) s. 195-200
„Přemyslovský dvůr . Život knížat, králů a rytířů ve středověku”, Dana Dvořáčková-Mála, Jan Zelenka a kolektiv, Praha 2014 : [recenzja] Ivan Hlaváček Dana Dvořáčková-Mála (aut. dzieła rec.) Jan Zelenka (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Břevnov v českých dejinách : sbornik z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993", usporali Marie Bláhová, Ivan Hlaváček, Praha 1997 : [recenzja] Marek Derwich Marie Bláhová (aut. dzieła rec.) Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) s. 231-232
„Českorakouské vstahy ve 13. století. Rakousko (včeně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II”k vydání připravili Marie Bláhová a Ivan Hlaváček za spolupráce Jana Hrdiny a Petra Kubína, Praha 1998 : [recenzja] Dariusz Karczewski Maria Bláhová (aut. dzieła rec.) Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) Jan Hrdin (aut. dzieła rec.) Petr Kubín (aut. dzieła rec.) s. 595-597