Znaleziono 4 artykuły

Zbigniew Hołda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europejski Komitet Zapobiegania Torturom : z problematyki instytucji kontrolnych w obszarze Rady Europy Zbigniew Hołda s. 47-67
Ochrona godności ludzkiej skazanego w toku odbywania kary pozbawienia wolności Zbigniew Hołda s. 114-127
"Prawa człowieka : zarys wykładu", Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska, Julita Agnieszka Rybczyńska, Kraków 2004 : [recenzja] Krzysztof Żarna Joanna Hołda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Hołda (aut. dzieła rec.) Dorota Ostrowska (aut. dzieła rec.) Julita Agnieszka Rybczyńska (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Life imprisonment : in the light of standards of protection of human rights Zbigniew Hołda s. 239-247