Znaleziono 20 artykułów

Stanisława Hoczyk-Siwkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żmijowiska, gm. Wilków, woj. lubelskie. Stanowisko 2 Stanisława Hoczyk-Siwkowa Grzegorz Miliszkiewicz s. 117
Białka, gm. Krasnystaw, woj. chełmskie. Stanowisko 6 Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 118-119
Sprawozdanie z badań archeologicznych na grodzisku w Chodliku (stan. 1), pow. Opole Lubelskie w roku 2000 Stanisława Hoczyk-Siwkowa Paweł Lis s. 124-128
Motycz, woj. lubelskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska s. 160-161
Chodlik, gm. Karczmisko, woj. lubelskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 166
Kraśnik, woj. lubelskie. Stanowisko 1 Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 168
Przeprawa zawichojska w świetle badań nad osadnictwem plemiennym w Małopolsce Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 169-173
Lublin, ul. Kochanowskiego 68 Stanisława Hoczyk-Siwkowa Małgorzata Szewczyk s. 179
Szczebrzeszyn, woj. zamojskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska s. 191
    Zacytuj
  • Udostępnij
Badania Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w roku 1975 Leszek Gajewski Jan Gurba Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska Andrzej Kutyłowski s. 195-202
Szczebrzeszyn, woj. zamojskie. Stanowisko 2 Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 198-199
Kłodnica, gm. Wilków, woj. lubelskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa Andrzej Kutyłowski s. 198-199
Szczebrzeszyn, woj. zamojskie. Stanowiska 1 i 2 Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 227-228
Szczebrzeszyn, woj. zamojskie. Stanowisko 2 Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 236-237
Skowieszynek, woj. lubelskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa Jolanta Michalak s. 250-251
Szczebrzeszyn, woj. zamojskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska s. 257
Stan badań osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu (VI-X w.) Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 261-265
Szczebrzeszyn, woj. zamojskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska Andrzej Kutyłowski s. 269-270
Kazimierz Dolny, woj. lubelskie. Kaplica OO Reformatów Tadeusz Augustynek Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 272-273
Lublin. Stare Miasto. Zespół Dominikański Stanisława Hoczyk-Siwkowa Maria Supryn Maria Sydoruk s. 273-274