Znaleziono 9 artykułów

Elżbieta Holewińska-Łapińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Adopcja zagraniczna" w świetle Konwencji Praw Dziecka Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 18-26
Wykładnia norm o przysposobieniu w świetle Konwencji Praw Dziecka Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 20-27
Społeczne aspekty stosowania "zasady" integralności wyroku rozwodowego Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 23-65
Przesłanki zastosowania art. 107 k.r.o. Elżbieta Holewińska-Łapińska Andrzej Łapiński s. 35-46
"Skutki prawne separacji faktycznej", Janina Panowicz-Lipska, Poznań 1991 : [recenzja] Elżbieta Holewińska-Łapińska Janina Panowicz-Lipska (aut. dzieła rec.) s. 77-79
Sądowe ustalenie ojcostwa w Federacji Rosyjskiej Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 113-142
Organy ochrony prawnej w procesie przebudowy w ZSRR Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 180-189
Separacja: nadzieja i rzeczywistość Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 263-283
Wyniki badań opinii sędziów o przedstawionym w "Zielonej Księdze" usytuowaniu prawa rodzinnego w przyszłej kodyfikacji Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 297-303