Znaleziono 9 artykułów

Józef Homerski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tag Jahwes" bei dem Propheten Maleachi Józef Homerski s. 5-17
Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa Józef Homerski s. 5-14
Duch Święty w Listach Pawłowych Józef Homerski s. 7-23
Miłość Ojczyzny w pismach proroków Starego Testamentu : "posłannictwo czy polityka"? Józef Homerski s. 7-18
Duch w pismach natchnionych Starego Testamentu Józef Homerski s. 7-23
Pieśni Izajasza o Emmanuelu Józef Homerski s. 13-46
Teologiczne wartości wyroczni o narodach u proroków pisarzy Józef Homerski s. 31-53
Słowo Boże a słowo proroka w tekstach starotestamentalnych Józef Homerski s. 43-55
"Kohelet : Biblischer Kommentar : Altes Testament 19", A. Lauha, Neukirchen 1978; "Księga Koheleta : wstęp - przekład oryginału - komentarz - ekskursy", M. Filipiak, Poznań 1980 : [recenzja] Józef Homerski M. Filipiak (aut. dzieła rec.) A. Lauha (aut. dzieła rec.) s. 321-325