Znaleziono 22 artykuły

Maryla Hopfinger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
Literatura w kulturze audiowizualnej Maryla Hopfinger s. 98-113
"Kultura - komunikacja - literatura. Studia nad XX wiekiem", red. Stefan Żółkiewski, Maryla Hopfinger, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 110-120
Coding as a problem of reception Maryla Hopfinger Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 113-128
Uniwersum kultury literackiej Marek Zaleski Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 118-122
Kultura audiowizualna a rozumienie literatury Maryla Hopfinger s. 129-146
Wrzesień - pora umierania : (o prozie Idy Fink) Maryla Hopfinger s. 135-142
Z perspektywy odbiorcy Władysław Dynak Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 148-155
"Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji", Maryla Hopfinger, Wrocław 1974 : [recenzja] Maryla Hopfinger Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 169
"Kultura audiowizualna a rozumienie literatury", Maryla Hopfinger, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Maryla Hopfinger Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 172
"Literatura i media : po 1989 roku", Maryla Hopfinger, Warszawa 2010 : [recenzja] Marek Bernacki Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Adaptacja - czyli w poszukiwana wspólnego kodu Janusz Czyżyk Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Kultura audiowizualna u progu XXI wieku", Maryla Hopfinger, Warszawa 1997 : [recenzja] Roch Sulima Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Literatura a kontekst audiowizualny", Maryla Hopfinger [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 220
"Społeczne funkcje tekstów literakich i paraliterackich", pod redakcją Stefana Żółkiewskiego, Maryli Hopfinger i Kamili Rudzińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 400 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Aleksander Wit Labuda Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 245-253
Kamila Rudzińska (17 lipca 1943 - 4 kwietnia 1975) [nekrolog] Maryla Hopfinger Stefan Żółkiewski s. 271-274
"Komunikacja filmowa lat dwudziestych i trzydziestych w Polsce wobec tradycji kultury literackiej", Maryla Hopfinger, "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 291
"Kultura - komunikacja - literatura. Studia nad XX wiekiem", pod redakcją Stefana Żółkiewskiego i Maryli Hopfinger, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 204 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 303-316
"Kultura współczesna - audiowizualność", Maryla Hopfinger, Warszawa 1984 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 341-345
"Między awangardą a kulturą masową : wokół społecznej roli pisarza", Kamila Rudzińska, przedmowy napisał Stefan Żółkiewski, tekst i indeks oprac. Maryla Hopfinger, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Urbański Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
"Polska popularna kultura artystyczna : materiały do sesji: „Polska Popularna Kultura Artystyczna” : Warszawa, 21 i 22 stycznia 1975 r.", redaktor naukowy Rafał Marszałek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Maryla Hopfinger Rafał Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 411-414
"Przepowiednie i wspomnienia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 360, 4 nlb. : [recenzja] Maryla Hopfinger Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 618-621