Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Janusz Horbacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwa znaleziska przedmiotów brązowych z III okresu epoki brązu z terenu Polski Środkowej Tadeusz Janusz Horbacz Krystyna Nadolska-Horbacz s. 27-34
W sprawie tzw. miecza jednosiecznego Tadeusz Janusz Horbacz s. 35-40
Uwagi o elementach "obcych" w uzbrojeniu w okresie rzymskim na ziemiach Polski Tadeusz Janusz Horbacz s. 55-90
Jeszcze o siedzibie rycersko-szlacheckiej w Polsce Tadeusz Janusz Horbacz Zbigniew Lechowicz s. 69-106
Fragment późnośredniowiecznej akwamanili z Bobrownik, woj. włocławskie Tadeusz Janusz Horbacz s. 123-129