Znaleziono 8 artykułów

Wojciech M. Hrynicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakładanie, rozszerzanie i utrzymywanie cmentarzy – przyczynek do dyskusji Wojciech M. Hrynicki s. 43-66
Granice między zapewnianiem bezpieczeństwa a zbyteczną inwigilacją społeczeństwa : na przykładzie Niemieckiej Republiki Demokratycznej Tomasz Greif Wojciech M. Hrynicki s. 67-89
Pojęcie bezpieczeństwa w kontekście ochrony elementów stanu cywilnego osoby transseksualnej Wojciech M. Hrynicki s. 80-91
Kontrola jako nieodzowny element bezpieczeństwa na przykładzie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Wojciech M. Hrynicki Edyta Morozewicz s. 85-105
Imiona i nazwiska człowieka jako elementy bezpieczeństwa personalnego Wojciech M. Hrynicki s. 89-114
Łamanie praw człowieka podczas migracji ludności u schyłku i po II wojnie światowej w Europie Środkowej Wojciech M. Hrynicki Jarosław Widerski s. 92-117
Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego oraz jego zagrożenia w Europie Wojciech M. Hrynicki s. 190-204
Potrzeba działań na rzecz bezpieczeństwa kulturowego w aspekcie jego współczesnych zagrożeń Wojciech M. Hrynicki s. 219-237