Znaleziono 24 artykuły

Wacław Hryniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bóg cierpiący? Rozważania nad chrześciajńskim pojęciem Boga Wacław Hryniewicz s. 5-24
Wczesnochrześcijańskie rozumienie dogmatu a reinkarnacja teologiczna Wacław Hryniewicz s. 5-22
"Hierarchia prawd" a ekumenizm Wacław Hryniewicz s. 5-21
Proces recepcji prawdy w Kościele : jego znaczenie hermeneutyczne i ekumeniczne Wacław Hryniewicz s. 19-34
Sukcesja apostolska w świetle współczesnej teologii prawosławnej Wacław Hryniewicz s. 25-42
Metropolitan Stylianos Harkianakis - bishop and theologian in the service of reconciling the Churches Wacław Hryniewicz s. 25-32
Metropolita Stylianos Harianakis - biskup i teolog w służbie pojednania Kościołów Wacław Hryniewicz s. 29-36
Pneumatologia a eklezjologia : prawosławny wkład do współczesnej dyskusji ekumenicznej Wacław Hryniewicz s. 33-59
Soteriologiczny ekskluzywizm u podstaw uniatyzmu Wacław Hryniewicz s. 47-59
U źródeł eklezjologii eucharystycznej Wacław Hryniewicz s. 69-83
Nadzieja zbawienia a dramat wolności człowieka Wacław Hryniewicz s. 91-110
La souffrance de Dieu : quelques réflexions préliminaires Wacław Hryniewicz s. 115-135
Wokół "Spuści nam" pieśni "Bogurodzica" Wacław Hryniewicz Roman Mazurkiewicz Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 139-166
The Centrality of Christ in Orthodox Theology Wacław Hryniewicz s. 153-168
"Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej", t. 1: "Chrystus nasza Pascha", Wacław Hryniewicz, Lublin 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Wacław Hryniewicz (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze", red. Wacław Hryniewicz, Stanisław Józef Koza, Lublin 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Wacław Hryniewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Józef Koza (aut. dzieła rec.) s. 187-189
Papież dla wszystkich chrześcijan? Wacław Hryniewicz s. 195-201
""Der von dir, Vater, ausgeht und von deinem Sohne nimmt". Der Heilige Geist im Beten der Syro-Antiochenischen Kirche", Johannes Madey, Paderborn 1980 : [recenzja] Wacław Hryniewicz Johannes Madey (aut. dzieła rec.) s. 216
"Rola tradycji w interpretacji teologicznej : analiza współczesnych przeglądów dogmatyczno-ekumenicznych", Wacław Hryniewicz, Lublin 1976 : [recenzja] Henryk Bogacki Wacław Hryniewicz (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Peter in the New Testament : a Collaborative Assessment by Protestant and Roman-Catholic Scholar", wyd. R. E. Brown, K. P. Donfried, J. Reumann, Minneapolis-New York 1973 : [recenzja] Wacław Hryniewicz R. E. Brown (aut. dzieła rec.) K. P. Donfried (aut. dzieła rec.) J. Reumann (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Papal Primacy and the Universal Church", wyd. P. C. Empie i T. A. Murphy, Minneapolis, Minn. 1974 :[recenzja] Wacław Hryniewicz P. C. Empie (aut. dzieła rec.) T. A. Murphy (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Orient et Occident : les structures ecclésiales vues dans l'histoire des sept premiers conciles oecuméniques", Wilhelm de Vries, Paris 1974 : [recenzja] Wacław Hryniewicz Wilhelm de Vries (aut. dzieła rec.) s. 233-235
Hermeneutyczne znaczenie idei bogoczłowieczeństwa w świetle antropologii prawosławnej Wacław Hryniewicz s. 263-272
"Teraz trwa nadzieja : u podstaw chrześcijańskiego uniwersalizmu", Wacław Hryniewicz, Warszawa 2006 : [recenzja] Grzegorz Kucza Wacław Hryniewicz (aut. dzieła rec.) s. 477-479