Znaleziono 9 artykułów

Michał Hudzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przejęcie skazania w ramach europejskiego nakazu aresztowania : zagadnienia podstawowe Michał Hudzik s. 62-65
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej SN z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. (cz. I) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 203-224
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. : (część II) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 242-253
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej SN z zakresu prawa karnego materialnego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2000 r. do marca 2005 r. Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 267-288
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 maja 2004 r. I KZP 6 Michał Hudzik s. 268-279
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 sierpnia 2004 r., I Akz 391 Michał Hudzik s. 291-297
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 lutego 2005 r., II KK 486 Michał Hudzik s. 295-307
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń oraz ustaw szczególnych, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 296-306
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. : (część III) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 306-314