Znaleziono 1 artykuł

Rajmund Hudzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena przydatności dokumentacji źródłowej byłego katastru pruskiego dla potrzeb ustalenia granic nieruchomości Rajmund Hudzik Ryszard Hycner s. 27-49