Znaleziono 3 artykuły

Peer Hultberg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pornografia i alchemia. Prolegomena do analizy >>Pornografii<< Gombrowicza", Peer Hultberg, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Peer Hultberg (aut. dzieła rec.) s. 130
Pornografia i alchemia : prolegomena do analizy "Pornografii" Gombrowicza Peer Hultberg Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 179-188
"Styl wczesnej prozy fabularnej Wacława Berenta", Peer Hultberg, przełożył Ignacy Sieradzki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XVI, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 236 : [recenzja] Jerzy Paszek Peer Hultberg (aut. dzieła rec.) Ignacy Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 296-303