Znaleziono 1 artykuł

Martin Hurbanič

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach [The Last War of antiquity. The avar siege of constantinople, 626, in historical sources]", Martin Hurbanič, Prešov 2009 : [recenzja] Błażej Cecota Martin Hurbanič (aut. dzieła rec.) s. 240-243