Znaleziono 6 artykułów

Małgorzata Magdalena Hybka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Casino Taxation in a Normative and Economic Context: the Case of Poland Małgorzata Magdalena Hybka s. 23-37
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa Małgorzata Magdalena Hybka s. 62-72
Udziały gmin w dochodach z podatków wspólnych w Republice Federalnej Niemiec Małgorzata Magdalena Hybka s. 185-193
Dochód z indywidualnej działalności gospodarczej i jego opodatkowanie podatkiem federalnym w Stanach Zjednoczonych Małgorzata Magdalena Hybka s. 567-578
Szczególne procedury rozliczania podatku od wartości dodanej przez małych przedsiębiorców w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii Małgorzata Magdalena Hybka s. 584-593
Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Niemiec i Francji Małgorzata Magdalena Hybka s. 613-621