Znaleziono 7 artykułów

Marcin Idzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywność turystyczna a typy psychograficzne Polaków Marcin Idzik Janusz Majewski s. 65-78
Wybrane aspekty bankowej obsługi mikro i małych przedsiębiorstw Marcin Idzik s. 87-96
Wybrane problemy finansowania przedsiębiorstw mikro, małych i średnich Marcin Idzik s. 91-99
Wzorce korzystania z usług bankowych w segmencie mikrofirm Marcin Idzik s. 159-170
Wykorzystanie modeli Customer Satisfaction Index oraz Net Promoter Score w ocenie satysfakcji przedsiębiorców mikro z usług bankowych Marcin Idzik s. 354-365
Płatności bezgotówkowe w segmencie mikroprzedsiębiorstw Marcin Idzik s. 496-508
Zdrowie i jakość życia mieszkańców Polski w ujęciu regionalnym Anna Idzik Marcin Idzik Janusz Majewski s. 497-509