Znaleziono 1 artykuł

Antonio Incampo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Miserere" : Aesthetics of Terror = "Miserere" : estetyka terroru Antonio Incampo Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 111-118, 251-258