Znaleziono 3 artykuły

Justyna Iskra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek radzący sobie z trudnościami jako wyzwanie dla współczesnego wychowania Małgorzata Artymiak Justyna Iskra s. 11-22
Slow w edukacji czyli powrót do podmiotowości Małgorzata Artymiak Justyna Iskra Waldemar Klinkosz s. 11-22
Trudności doświadczane przez studentów a ich obraz siebie Justyna Iskra s. 43-56