Znaleziono 3 artykuły

Marzena Iwańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Liberalizm contra nacjonalizm. Problem europejski przełomu wieków", Andrzej Jaszczuk, Lublin 1999 : [recenzja] Marzena Iwańska Andrzej Jaszczuk (aut. dzieła rec.) s. 200-207
Polacy nad Kanałem La Manche Marzena Iwańska s. 220-225
Profesor Alina Barszczewska-Krupa (1932–2001) Marzena Iwańska Grzegorz Markiewicz s. 287