Znaleziono 2 artykuły

Urszula Iwaszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szczątki zwierzęce z kompleksu osadniczego w Szestnie - "Czarnym Lesie" Urszula Iwaszczuk s. 51-65
Animal Bone Remains from Sheikh Abd El-Gurna : Issues and Opportunities Urszula Iwaszczuk s. 691-702