Znaleziono 1 artykuł

Marta Iwińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacyjne przeciwdziałania marginalizacji grup mniejszościowych na rynku pracy : uwagi na temat strategii "dwukierunkowej" = Innovative Counteracting Marginalization of Minority Groups on the Labor Market : Comments on the "Bidirectional" Strategy Krzysztof Chaczko Marta Iwińska s. 229-244