Znaleziono 2 artykuły

Józef Iwicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z myślą o Niepodległej... Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej, z okopów I wojny światowej (1914-1918)", Józef Iwicki, wybór, wstęp i oprac. Adolf Juzwenko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Włodzimierz Suleja Józef Iwicki (aut. dzieła rec.) Adolf Juzwenko (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"Z myślą o Niepodległej... Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej, z okopów I wojny światowej (1914-1918)", Józef Iwicki, wybór, wstęp i oprac. Adolf Juzwenko, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Józef Iwicki (aut. dzieła rec.) s. 604