Znaleziono 8 artykułów

Ewa Jóźwiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog chrześciajńsko-żydowski : wybrana bibliografia polskojęzyczna 1964-1989 Ewa Jóźwiak Anna Kuśmirek s. 113-118
Biuletyn ekumeniczny (2) Ewa Jóźwiak s. 113-135
Szoah w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1989) Ewa Jóźwiak s. 151-158
Biuletyn ekumeniczny (4) Ewa Jóźwiak s. 159-190
Biuletyn ekumeniczny (1) Ewa Jóźwiak s. 163-179
Osobno czy razem? Dążenia ekumeniczne wewnątrz polskiego ewangelicyzmu : perspektywa reformowana (do 1945 roku) Ewa Jóźwiak s. 183-203
"Christen gegen Juden. Geschichte einer Verfolgung", Gerhard Czermak, Nördlingen 1989 : [recenzja] Ewa Jóźwiak Gerhard Czermak (aut. dzieła rec.) s. 206-208
Osobno czy razem? Dążenia ekumeniczne wewnątrz polskiego ewangelicyzmu : perspektywa reformowana (po 1946 roku) Ewa Jóźwiak s. 245-266