Znaleziono 25 artykułów

Sławomir Jóźwiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej Zakonu Krzyżackiego na południowych obszarach Prus Górnych do 1410 r. Sławomir Jóźwiak s. 3-27
Dyplomatyczna aktywność rycerza Janusza Stembarskiego z Sokołowa w politycznych stosunkach polsko-krzyżacko-litewskich w pierwszej połowie XV wieku Sławomir Jóźwiak Adam Szweda s. 3-20
Przekształcenia administracyjne na południowo-wschodnich rubieżach państwa krzyżackiego w latach czterdziestych XIV wieku Sławomir Jóźwiak s. 3-15
Dietrich von Brandenburg : administracyjna i polityczna działalność dyplomaty z gałęzi pruskiej Zakonu Krzyżackiego w drugiej połowie XIV wieku Sławomir Jóźwiak s. 5-11
Działalność szpiegowska mieszczanina toruńskiego Pietrasza Czyresaw Królestwie Polskim w drugiej i trzeciej dekadzie XV wieku Sławomir Jóźwiak s. 7-22
Zburzenie zamku komturskiego w Nieszawie w latach 1422-1423 Sławomir Jóźwiak s. 19-33
Rezygnacje z kariery wysokich hierarchów Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIV wieku Sławomir Jóźwiak s. 21-36
Naruszenia reguły zakonnej przez Krzyżaków i ich karanie w Prusach w pierwszej połowie XV w. Michalina Duda Sławomir Jóźwiak s. 31-46
Kontakty komturów toruńskich z Żydami z Nowej Nieszawy w latach czterdziestych XV wieku Sławomir Jóźwiak s. 39-48
"Die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen in Preußen durch den Deutschen Orden bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts", Marc Löwener, Wiesbaden 1998 : [recenzja] Sławomir Jóźwiak Marc Löwener (aut. dzieła rec.) s. 113-117
Krzyżacka polityka obsady administracyjnej nowo pozyskanych terytoriów na przełomie XIV i XV wieku Sławomir Jóźwiak s. 147-160
Pobyt dygnitarzy Zakonu Krzyżackiego z Reszy w Prusach a czas utworzenia baliwatów-kamer wielkich mistrzów w XIV wieku Sławomir Jóźwiak s. 157-163
Sposoby pozyskiwania informacji wywiadowczych przez urzędników krzyżackich w okresie Wielkiej Wojny (1409-1411) Sławomir Jóźwiak s. 161-174
"Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach : studium nad sposobami pozyskiwania i wykorzystywaniem poufnych informacji w późnym średniowieczu", Sławomir Jóźwiak, Malbork 2004 : [recenzja] Wojciech Kozłowski Sławomir Jóźwiak (aut. dzieła rec.) s. 200-202
Uwagi na temat sposobu wznoszenia murowanych zamków krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w końcu XIV-pierwszej połowie XV wieku Sławomir Jóźwiak Janusz Trupinda s. 201-229
Rozwój badań nad Wielką Wojną polsko-litewsko-krzyżacką (1409-1411) w historiografii ostatniego półwiecza Sławomir Jóźwiak s. 209-223
Urząd Wielkiego Mistrza w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach do 1410 r. Sławomir Jóźwiak s. 213-232
Wywiad i kontrwywiad krzyżacki na Litwie i na Mazowszu w okresie Wielkiej Wojny (1409-1411) Sławomir Jóźwiak s. 251-276
Czas powstania baliwatów-kamer wielkich mistrzów w Rzeszy a funkcjonowanie władztwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIV wieku Sławomir Jóźwiak Udo Arnold (aut. dzieła rec.) Mario Glauert (aut. dzieła rec.) Klaus Militzer (aut. dzieła rec.) J. Sarnowsky (aut. dzieła rec.) s. 287-292
Funkcjonowanie centralnych organów władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach u schyłku XIV wieku Sławomir Jóźwiak s. 311-333
Funkcjonowanie i zakres władzy kapituł krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w latach 1309-1410 Sławomir Jóźwiak s. 373-388
Uwagi nad datacją Złotej Bramy kaplicy zamkowej w Malborku Sławomir Jóźwiak s. 415-418
Wyprawa armii krzyżackiej z Prus do Estonii w latach 1343-1344 Sławomir Jóźwiak s. 495-501
Kilka uwag o powstaniu i rozwoju administracyjno-terytorialnym państwa zakonnego przy granicy mazowieckiej Elżbieta Kowalczyk Sławomir Jóźwiak (aut. dzieła rec.) s. 589-595
W odpowiedzi prof. Elżbiecie Kowalczyk Sławomir Jóźwiak s. 596-601