Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Jóźwik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacja chrystologia – eklezjologia w teologii Hansa Ursa von Balthasara Magdalena Jóźwik s. 280-291
Sprawozdanie z konferencji: „Stary czy nowy Kościół? Próba oceny po 50 latach Lumen gentium i Gaudium et spes w świetle kolejnych wypowiedzi Magisterium Kościoła, teologii, duszpasterstwa” (Katowice, 13–14 listopada 2014) Magdalena Jóźwik s. 486-488
Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza mistyki. W 500-lecie narodzin św. teresy od Jezusa” (Katowice, 23–24 kwietnia 2015 roku) Magdalena Jóźwik s. 515-519