Znaleziono 5 artykułów

Anna Jęczmyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych Anna Jęczmyk Aleksandra Spychała Jarosław Uglis s. 5-34
Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego : studium przypadku imprezy Weekend Forteczny w Poznaniu – sylwetka uczestnika Sylwia Graja-Zwolińska Anna Jęczmyk Przemysław Maćkowiak Magdalena Maćkowiak Aleksandra Spychała Jarosław Uglis s. 5-32
Oferta edukacyjna gospodarstw agroturystycznych w opinii nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie Anna Jęczmyk Anna Sammel s. 317-327
Usługi edukacyjne w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych w sieci "Zagroda Edukacyjna" Anna Jęczmyk Anna Sammel s. 389-399
Oferta wybranych skansenów w opinii zwiedzających Anna Jęczmyk Aneta Piotrowska s. 607-618