Znaleziono 2 artykuły

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej - Materiały z konferencji, Kraków-Balice 6-8 maja 1996 r.", red. Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Kraków 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Alicja Czerederecka (aut. dzieła rec.) Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (aut. dzieła rec.) s. 149-155
"Forensic Psychology and Law", red. Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Józef Wójcikiewicz, Kraków 2000 : [recenzja] Magdalena Budyn Alicja Czerederecka (aut. dzieła rec.) Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (aut. dzieła rec.) Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-182